Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach prowadzi:

Pracownię ceramiczną,
Sekcję teatralno - taneczną,

Sekcję wokalną,

Sekcję plastyczną,
Świetlice
i
Zespoły muzyczne