PRACOWNIA PLASTYCZNA

INSTRUKTOR: AGNIESZKA PACIA

 

Dom Kultury "Papiernik" w Kluczach:

 

poniedziałek

14.00 - 18.00 - dzień wewnętrzny -  wykonywanie dekoracji, scenografii

 

wtorek, środa, czwartek, piątek

14.00 - 14.30 - przygotowanie do zajęć

14.30 - 15.30 - zajęcia dla I grupy

15.30 - 16.30 - zajęcia dla II grupy

16.30 - 17.30 - zajęcia dla III grupy

17.30 - 18.00 - uporządkowanie pracowni i materiałów plastycznych po zajęciach