Pracownia plastyczna

czynna

w poniedziałek w godz. 10.00 - 14.00

od wtorku do piątku w godz. 14.00 - 18.00