PRACOWNIA TEATRALNO – TANECZNA

INSTRUKTOR: JUSTYNA GOMUŁKA – BŁASZCZYK

 

Dom Kultury "Papiernik" w Kluczach:

poniedziałek

8.00 - 16.00 - dzień wewnętrzny - załatwianie spraw związanych z prowadzeniem zajęć teatralno - tanecznych, wykonywanie dekoracji, rekwizytów, szycie strojów i lalek teatralnych

 

wtorek

10.00 - 13.00 - prace przygotowawcze do zajęć

13.00 - 15.00 - zajęcia indywidualne dla dzieci

15.00 - 18.00 - zajęcia teatralno - taneczne grupy "Raz - Dwa - Trzy" (młodszej i starszej)

 

środa

10.00 - 15.00 - prace przygotowawcze do zajęć

15.00 - 16.00 - zajęcia teatralno - taneczne  grupy "Błękitny Balonik" z Jaroszowca

16.00 - 18.00 - zajęcia indywidualne dla dzieci

 

czwartek

10.00 - 15.00 - wykonywanie dekoracji, lalek, rekwizytów i strojów do nowych spektakli teatralnych

15.00 - 18.00 - zajęcia indywidualne dla dzieci

 

piątek

10.00 - 13.00 - prace przygotowawcze do zajęć

13.00 - 15.00 - zajęcia indywidualne dla dzieci

15.00 - 16.30 - zajęcia indywidualne dla młodzieży

16.30 - 18.00 - zajęcia teatralne dla młodzieży z grupy "Konopeum"