PRACOWNIA CERAMICZNA – INSTRUKTOR: ANNA PŁACHECKA – ŚNIADACH

Dom Kultury "Papiernik" w Kluczach:

poniedziałek

11.00 - 19.00 - dzień wewnętrzny - wykonywanie scenografii, prace w pracowni ceramicznej

 

wtorek

11.00 - 14.00 - prace przygotowawcze w pracowni (wypał ceramiki, załadunek, rozładunek pieca, przygotowanie materiałów  (szkliwa, glina)

14.00 - 15.00 - zajęcia I grupy

15.00 - 16.30 - zajęcia II grupy

16.30 - 18.00 - zajęcia III grupy

 

czwartek

10.00 - 15.00 - prace przygotowawcze w pracowni ceramicznej (wypał ceramiki, załadunek, rozładunek pieca, przygotowanie materiałów (szkliwa, glina)

15.00 - 16.30 - zajęcia VI grupy

16.30 - 18.00 - zajęcia VII grupy

 

piątek

10.00 - 15.00 - prace przygotowawcze w pracowni ceramicznej (wypał ceramiki, załadunek, rozładunek pieca, przygotowanie materiałów (szkliwa, glina)

15.00 - 16.30 - zajęcia VIII grupy

16.30 - 18.00 - zajęcia IX grupy

 

Dom Kultury "Hutnik" w Jaroszowcu: ze względu na remont budynku zajęcia zostały zawieszone

środa

10.00 - 11.30 - zajęcia dla Szkoły Specjalnej (X grupa)

11.30 - 15.00 - prace przygotowawcze w pracowni ceramicznej (wypał ceramiki, załadunek, rozładunek pieca, przygotowanie materiałów (szkliwa, glina)

15.00 - 16.00 - zajęcia IV grupy

16.00 - 17.00 - zajęcia V grupy

17.00 - 18.00 - przygotowanie pracowni do następnych zajęć