poniedziałek - dzień wewnętrzny

 

Na zajęcia zapraszamy od wtorku do piątku w n/w godzinach:

Dom Kultury "Papiernik" w Kluczach:

wtorek: 14.00 – 15.00, 15.00 – 16.30, 16.30 – 18.00

czwartek: 15.00 – 16.30, 16.30 – 18.00

 piątek: 15.00 – 16.30, 16.30 – 18.00

 

Dom Kultury "Hutnik" w Jaroszowcu:

środa: zajęcia w grupach w godz. 14.00 - 17.30