W pracowniach ceramicznych w Domu Kultury "Papiernik" w Kluczach i Domu Kultury „Hutnik" w Jaroszowcu dzieci, młodzież szkolna, a nawet dorośli tworzą pełne inwencji prace ceramiczne, poznając przy tym podstawowe techniki tworzenia w glinie szamotowej, budowania kształtów oraz szkliwienia wypalonych prac. W początkowej fazie zajęć tworzą proste formy przestrzenne lub płaskorzeźby. Z biegiem czasu realizują bardziej skomplikowane projekty ceramiczne, inspirując się otaczającym światem i życiem człowieka. Obie pracownie dysponują profesjonalnymi piecami do wypalania gotowych prac ceramicznych.
Zajęcia prowadzi Anna Płachecka-Śniadach - instruktor ds. ceramiki, absolwentka Wydziału Ceramiki wrocławskiej ASP.